Produktion | Lager | Distribution

Flexibla lokaler för varierande behov

Kontakta oss

Lokaler för expansion

Vi vet att behovet ser väldigt olika ut för olika företag med varierande verksamheter. Dessutom ändras verksamhetens behov i takt med tiden. Vi kan anpassa lokaler och verksamhetsytor efter de behov som finns, och hitta lösningar som passar företag under expansion.

Våra nya verksamhetslokaler byggs för framtiden och har ett idealiskt läge med direkt anslutning till strategiska transportvägar för distribution och leveranser. Kontakta oss för att hitta en lösning som fungerar även i framtiden när ditt företag utvecklas och växer.

Lokaler
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Lokaler
Lokaler

Funktion & Flexibilitet

Vi har lång erfarenhet från förvaltning och drift av olika lokaler. Därför vet vi vilka krav som ställs för att lokalen ska uppfylla krav på funktion och flexibilitet. Låt oss hitta en lösning som passar er verksamhet.

Våra nybyggda lokaler har flera fördelar såsom bättre ekonomi med modern uppvärmning och ventilation. Detta bidrar också till bättre arbetsförhållanden och gladare personal.

Bra parkeringsmöjligheter och kommunikationer förenklar tillgängligheten för både kunder och personal. Vi ser helheten för att lokaler och verksamhetsytor ska fungera så bra som möjligt.